BẢNG TÍNH TIỀN GẤP CHÃO TÙY BIẾN    
  1.Thay đổi SỐ QUÂN, GIÁMỨC TIỀN VÀO tùy theo mục đích của bạn    
  2.Tính khung chão 2D 3D 4D đều OK, thực hiện theo ghi chú (1).    
  NGÀY SỐ QUÂN GIÁ MỨC TIỀN VÀO (LÀM TRÒN) TỔNG TIỀN VÀO VỐN + LÃI    
  01
User:
Thay đổi SỐ QUÂN số PM sẽ tự tính toán
None:
Thay đổi TỶ LỆ ĂN (GIÁ) PM sẽ tự tính toán
None:
Thay đổi SỐ TIỀN PM sẽ tự tính toán
   
  02    
  03    
  04    
  05    
  06    
  07    
  08    
  09    
  10    
  11    
  12    
  13    
  14    
  15    
  16    
  17    
  18    
  19    
  20    
  21    
  22    
  23    
  24    
  25    
  26    
  27    
  28    
  29    
  30    
  31